Eğitim Sistemimiz

Bizler zekanın ölçülebilir, sayılara dökülebilir, statik bir yapı olamadığına, aksine hayat boyu gelişen, sonsuza açılmış dinamik bir sistem olduğuna inanıyoruz. Zeka gerçek hayatın içindeki problemleri çözme yetisine sahip olmak, çözülmesi gereken yeni problemler yaratabilmek ve yaşanan toplumun kültüründe maddi, manevi farklılıklar yaratabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olabilmektir. Programımızın temelini oluşturan “Çoklu Zeka” kuramına göre 7 belirgin zeka türü gözlemlenir:  • Sözel Zeka
  • Matematiksel Zeka
  • Müzikal Zeka
  • Görsel Zeka
  • Kinestetik Zeka
    Kinestetik Zeka
  • Kişilerarası (Toplumsal) Zeka
  • İçsel Zeka
Her çocuk zekidir. Fakat her birinin çizdiği profil farklı olabilir. Yedi belirgin zeka türünden bir kısmında güçlü iken, bir kısmında zayıf olabilir. Eğitimcinin görevi çocuğu kuvvetli yönlerinde cesaretlendirirken, geliştirilmesi gereken yönlerinde desteklemektir.

Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan ders programımız, çocuklarımızın yaş özelliklerine uygun evrensel konular içerir. Program içerisindeki her bir başlık “Proje” olarak ele alınır. Projeler tüm zeka gruplarına hitap eden zengin aktiviteler ile donatılmıştır. Yapılan aktiviteler esnasında öğretmenler birer rehber olarak çocuklara yön çizerler. Çocuklar ise yaratıcılıklarını kullanarak yapılan çalışmaları özgünleştirir, soru sorar, fikrini belirtir, gerektiğinde çalışmanın yönünü değiştirebilirler. Öğrenme okul içi yapılan renkli çalışmaların yanında, bahçede doğa içerisinde devam eder. İnsan dışındaki canlıların varlığı, bitkilerde yaşamın başlayışı gözlemlenir. Sıkça yaptığımız okul dışı geziler işlenen konuları zenginleştirir ve görerek yaşayarak öğrenmeyi destekler. Sanatsal bakış açısının temelleri atılır ve sanatın kendini ifade etmede bir yol olduğu gösterilir. Konusunda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen “Destekleyici Ders Programlarımız” içerisinde yaptığımız İngilizce,Müzik,Seramik, Satranç,Bale ve At Binme dersleri öğrencilerimizde farklı kültürlere, sanata, müziğe ve doğaya karşı ilgi uyandırır.

Çocuklarımız hayatta istedikleri her şeyi yapabilme yetisine sahiptirler. La Fontaine Masal Evi Anaokulu’nun görevi miniklerin içindeki sonsuz enerjiyi ortaya çıkarıp, hayat boyu sürecek “öğrenme sevgisini” hissettirmektir.

Yaşam bir keşiftir. Küçük kaşiflerimiz önce kendilerini sonra dünyayı neşe ile keşfedecekler.

Web Design: www.attara.com